Sağlık Lojistiğine Genel Bakış

Sağlık Lojistiğine Genel Bakış

 

Sağlık Lojistiğine Genel Bakış

Sağlık lojistiğine değinmeden önce lojistiğin genel tanımına değinmek gerekiyor. Lojistiği genel hatlarıyla ele alacak olursak lojistik; üretici firma elinden çıkan ürünün, tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede; ürünün ambalajlanması, depolanması, saklanması, taşınması ve son olarak tüketiciye teslim edilmesi işlemlerinin tümünü kapsamaktadır. Üreticiden tüketiciye doğru gelişen bu süreçte, belirlenen ürünün belirlenen miktarda ve verilen süre içerisinde teslimatının yapılmasıdır. Günümüzde birçok lojistik firması bulunmakla beraber pek çok şirketin de kendi bünyesinde lojistik departmanları bulunmaktadır.

Bu departmanın varlığı, hem ürünün üreticiden alınıp korunaklı bir şekilde depolanmasını sağlamak hem de sistemli bir şekilde istenilen zamanda, istenilen miktarda tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Artan arz talep olgusu ve teknolojinin gelişmesi lojistik departmanının da kendi bünyesinde çeşitli kollara ayrılmasına sebep olmuştur. Kendi içinde birçok kola ayrılması aynı zamanda lojistik desteğin de sınıflandırılmasına ve daha kolay daha ulaşılır ve kaliteli hizmet verme imkanını da beraberinde getirir. Birçok farklı alanda hizmet veren lojistik departmanının en çok önem teşkil eden kollarından biri de sağlık lojistiğidir.

Sağlıkta Lojistik

Lojistik zincirinin önemli kollarından biri de şüphesiz sağlık lojistiğidir. Bu alandaki en ufak bir aksama veya gözden kaçan küçük bir detay insan sağlığını tehdit eden, büyük ve telafisi zor sorunlarla sonuçlanabilmektedir.
Bu nedenle lojistik zinciri içerisinde sağlık lojistiğinin sistemli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde işlemesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Taşınan ürünün kalitesini ve bütünlüğünü korumak, taşıma sırasında ve teslimata kadar geçen süreç içerisinde ürünün hijyenini sağlamak ve özellikle de hastaların yaşamlarını garanti altına almak adına sağlık lojistiğinin diğer bütün lojistik dallarına göre önemi daha fazladır ve bu oranda sağlık lojistiği departmanının sorumluluğu da diğer lojistik kollarına göre daha çoktur. Peki, sağlık lojistiği nedir ve hangi aşamalardan geçer ve neleri kapsar?
 

Sağlık Lojistiği Nedir?

CMR sigortası karayolu ile uluslararası taşımacılığı kapsar. Bu yüzden sigortanın geçerli olabilmesi için transferin karayolu üzerinden yapılıyor olması şart. Lakin mallar araçtan indirilmemek koşuluyla kombine taşımacılık da yapılabilir. Ayrıca sigorta doğacak hukuki sorumlulukları CMR konvansiyonu hükümleri çerçevesinde tazmin edebilir.

CMR sigortasının kapsamadığı durumlar uluslararası posta anlaşmaları çerçevesinde yapılan taşımalar, cenaze taşımaları, zati eşya taşımalarıdır. Konvansiyon hükümleri bu taşımaları kapsamamaktadır.

 

Sağlık lojistiği, sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarından biridir. Hastane lojistiği, ilaç lojistiği gibi farklı isimlerle de anılan sağlık lojistiği, hammadde üretimi, ilaç üretimi, tıbbi cihaz üretimi ve ithalatı ve sağlık sektörü için gerekli olan tüm malzemelerin imalatı ve teminatından bütün bunların depolanması, korunması ve belirlenen konumlara güvenli bir şekilde taşınması ve teslim edilmesi sürecidir. Bütün bu işlemler gerçekleşirken imalattan teslimata kadar geçen süreç Sağlık Bakanlığı’nın da gözetimi ve kontrolü altında, bu alanda çizgileri belirlenmiş yönetmelik ve prosedürler çerçevesinde gerçekleşmektedir.  Sağlık sektöründe kullanılacak olan ürünün üretim aşamasından başlayarak, ilacın, tıbbi cihazın ve bu sektör içerisinde kullanılan bütün ekipman ve malzemelerin faal olarak kullanılacağı konuma ulaştırılması ve bu konumdan çıkan tıbbi atıkların da güvenli ve korunaklı bir şekilde taşınıp uzaklaştırılması da sağlık lojistiğinin sorumluluğu altındadır. Bu süreç oluşturulup geliştirilirken en çok dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyledir; zaman, doğru malzeme, gerekli miktar ve taşınan malzemenin bozulmaya, kırılmaya, hasar görmesine karşı dikkatli bir şekilde korunmasıdır. Bu noktada lojistik yönetiminin de doğru ve planlı bir yol çizmesi gerekir ve bu planı uygularken bilimsel temellere dayalı sağlam adımlar atmalı, süreç yönetimi doğru belirlenmeli ve hızlı düşünüp hareket edebilmelidir. Lojistik departmanı ekipman ve malzeme tedariği bütün bunların depolaması ve ulaşımı konusunda sağlık sektörüne büyük destek sağlar. Bu sayede etkin bir planlamayla tedarik süresi azami sınıra indirilerek zamandan tasarruf edilir. Düşük maliyetle etkin hizmet sağlanır. Üretim ve pazarlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde her geçen gün daha yeni daha gelişmiş lojistik hizmeti verilir. Bütün bu etkenlerle sağlık işletmeleri de hem zaman açısından hem de finansal olarak önemli ölçüde tasarruf etmiş olurlar.

Sağlık sektörü lojistik alanından yalnızca ürün tedariği, depolanması, korunması ve ulaştırmasından değil ayrıca ana faaliyet alanları için de destek almaktadır. Yalnız ana faaliyet alanında lojistik destek personelleri değil, tıbbi destek personelleri hizmet vermektedir. Sağlık kuruluşlarının lojistik zincirindeki sürecine baktığımızda, zincirin ilk halkasını tedarikçi ve üreticiler oluşturuyor. Bu grup ilaç, tıbbi ekipman, tıbbi cihaz gibi ürünlerin üretimini veya tedarik kısmını yerine getirir ve dağıtıma hazırlarlar. Zincirin ikinci halkasını nakliye ve ulaşım sistemi oluşturur. Dağıtıcılar da denen bu grup, ulaşım kısmını yönetirler. Dağıtıcılar tıbbi ekipmanların bulunduğu depolardan da sorumludurlar. Bu depolarda tedarikçiden aldıkları ilaç, ekipman ve malzemeleri uygun saklama koşullarında muhafaza edip daha sonra bu malzemeleri alan departmana hazır hale getirirler. Depolar öncelikle hassas ilaç ve ekipmanı saklama ortamına uygun olmalıdır. Isı ayarı belirlenmeli, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Zincirin bir diğer halkası da sunuculardır. Sağlık hizmetinde kullanılacak uygun ürün ve ekipmanları seçer ve bunların ne için kullanılacakları, kimin için kullanılacaklarına, hangi lokasyona gönderileceğine karar verirler. Hangi kurumun hangi ürüne ihtiyacı olduğu, ürünün miktarı gibi konular da yine sunucunun kontrolündedir. Bu noktadan sonra sunucular aldıkları ürünlerin girişini yaparak tamamını güvence altına alır ve dağıtımını yapmaya hazır duruma getirir. Sunucular aynı zamanda ürünlerin stoklarından da sorumludurlar. Eksik veya fazla ürünler, hasar görmüş ürünler de sunucuların kontrolü altındadır ve bütün bu süreç de onların sorumluluğundadır. Zincirin son halkasını da bütün bu aşamalardan geçip hazır hale gelen ürünleri kullanan sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastalar oluşturur.

Sağlık lojistiğinde, tedarik ve taşıması yapılan ürünlerden en önemlisi ilaç temini ve bu ilacın güvenli, korunaklı bir şekilde belirtilen rotaya ulaştırılmasıdır. Öncelikle ilaçların barındırıldığı depo bu ilaçların durumlarına göre hazırlanmalıdır. En önemli görev ise ilaçların taşınma işlemi sırasında gerçekleşir. İlaçların taşındığı araç kesinlikle amacına uygun olmalıdır. Hijyen kuralları göz önünde bulundurularak aracın temizliği düzenli yapılmalı, ısı ayarı kontrol edilmeli ve kırılma ihtimali olan ürünlerin taşınması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bazı ilaçların saklanma koşullarına göre özel araçlar bulundurulmalı, taşımayı yapan personele gereken eğitim verilmelidir ve bu tür taşıma işlerinde tüm işlemler denetim altında tutulmalı ve gerekli özen gösterilmelidir. Bir diğer önemli husus ise hastane ve laboratuvar gibi kuruluşlardan hizmet sonrasında biriken tıbbi atıklardır. Tıbbi atıkların hastaneden, laboratuvardan bu iş için özel eğitim almış personeller tarafından korunaklı bir şekilde direkt temas etmeden alınıp diğer atıklarla karıştırılmadan ve canlıların ulaşamayacağı bir yöntemle taşınıp yok edilmesi de yine lojistik tarafından gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde teknolojiyle birlikte sağlık sistemi de büyük gelişme göstermiş ve ilaç temini, tıbbi ekipman temini, tıbbi cihazların temini gibi sağlık kuruluşlarının pek çok gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sağlık kuruluşları etkin sağlık hizmetlerini hastalarına sunabilmek adına daha hızlı, daha güvenilir ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket etmektedirler. İşte sağlık lojistiği tam olarak da bu noktada büyük bir etki göstermektedir. Sürecin en başından takibini yaparak hiçbir detayı gözden kaçırmadan üreticiden başlayan döngünün son bulduğu tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen sürede takibini yapar ve sağlık kuruluşuna destek vererek hem zaman açısından hem de finansal açıdan rahatlamasını sağlar.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?